KiVa

We zijn blij en fier dat onze school een KiVa-school is.

De directie, het schoolteam, de ouderraad en het oudercomité hebben hier samen voor gekozen. We vinden het immers belangrijk dat elk kind en elke leerling zich goed voelt op onze school. En dit van de kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.

Om die reden doen we er als schoolteam alles aan om een fijne leer- en speelomgeving tot stand te brengen,  in de klas maar ook daarbuiten. Samen zetten we ons in voor een fijne sfeer, voor leuke contacten met en tussen onze leerlingen maar ook met jullie, ouders.

Pestgedrag hoort niet thuis in onze school . De KiVa-lessen moedigen onze leerlingen aan om pesten niet te steunen, te praten over hun gevoelens, rekening te leren houden met anderen, verantwoordelijkheid op te nemen als er wat fout loopt. 

De wekelijkse KiVa-lessen zetten de leerlingen  op weg om pestgedrag beter te begrijpen en er gepast op te reageren. Onderzoek toont aan dat deze aanpak werkt!

Het is belangrijk dat kinderen ook van jullie horen  dat pesten niet thuishoort in een fijne groep of klas. Maak duidelijk welk gedrag en welke houding jullie als ouders op prijs stellen en probeer er zelf ook model voor te staan.

Meer informatie over de werkwijze van KiVa kan u terugvinden op de website van KiVa: https://www.kivaschool.be/

Bij vragen kan u steeds terecht bij iemand van het KiVa-kernteam. 

Sofie Kaerts

Leerkracht 2de leerjaar + KiVa-verantwoordelijke

Anja Boogaerts

Leerkracht 3de leerjaar + pedagogisch ondersteuner

Inge Cortoos

Leerkracht 3de leerjaar

Willem Wynants

Leerkracht Katholieke godsdienst

Sophie Decoen

Leerkracht eerste kleuterklas

Mia Roskams

Leerkracht derde kleuterklas        

Kristien Clits

Directie

KiVa-maatregelen op school: Wat als er gepest wordt op onze school?

Melding van pestgedrag

Leerkrachten, ouders en leerlingen kunnen pestgevallen melden bij het KiVa-kernteam.  Als het kernteam een melding van pesten ontvangt, wordt eerst uitgezocht of het daadwerkelijk om pesten gaat.

Gesprekken

Wanneer er sprake blijkt te zijn van een pestsituatie, spreken 2 leden van het KiVa-kernteam eerst afzonderlijk met het slachtoffer. Daarna komt iedereen die aan het pesten heeft meegedaan op gesprek bij het kernteam.  Er worden afspraken gemaakt over hoe ze hun gedrag gaan veranderen, zodat de situatie voor het slachtoffer verbetert. Daarna komen er ook kinderen op gesprek die niet aan het pesten hebben meegedaan, maar wel een belangrijke rol kunnen spelen om het probleem op te lossen. Dit noemt de steungroep. Op deze gesprekken volgt altijd een tweede gesprek om er zeker van te zijn dat het pesten daadwerkelijk gestopt is.

In eerste instantie zullen de gesprekken worden gevoerd met de kinderen.  Ouders van gepeste kinderen zullen door het KiVa-kernteam geïnformeerd worden. Ook de ouders van pesters zullen op de hoogte gesteld worden.  In sommige gevallen kunt u uitgenodigd worden voor een gesprek op school.

 

Leden van het KiVa-kernteam

 

 

Toonmoment 6de leerjaar

Bekijk hier ons dansje!