Covid-flyer voor de ouders

Nieuws van het fietsadviescentrum

Vorig schooljaar deden we een inzamelactie ten voordele van het fietsadviescentrum in Pellenberg. Onze kinderen kregen les over de werking vanhet centrum en leerden de kneepjes van het vak. Er werd soep verkocht en de leerlingen liepen ongelooflijk veel rondjes om geld in te zamelen. Dankzij al die inspanningen werden er drie elektrische fietsen aangekocht voor het fietsadviescentrum.

Inschrijven
Kinderen °2019 kunnen ingschreven worden vanaf september 2020

 


 
       
 

 

Milieuzorg op school

bananenkindjes

   Onze school is een MOS - school!

   Wat is MOS?

   MOS is een milieuzorgproject waaraan directie, personeel, leerlingen,
   ouders, ...  
   meewerken om de school milieubewuster en milieuvriendelijker te maken.

   Het MOS - logo

   Wij behaalden reeds 2 van de 3 logo's voor onze initiatieven!  
   Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school systematisch educatieve
   milieuacties organiseert.
 

Een overzicht van onze belangrijkste milieuacties:

Aandachtspunten:

 • brooddozen en koekendozen  gebruiken ( verbod op alluminiumfolie, plastics, ed)
 • drank in een drinkbus ( alle brik en blik zijn verboden)
 • geen snoep op school , wij zijn een snoepvrije school
 • tijdens de voormiddagspeeltijd eten we fruit , in de namiddag mag een koekje
 • het weinige afval dat er is,  sorteren we correct: papier, fruit, restafval
 • we gaan voor een nette speelplaats 
 • we zamelen batterijen in
 • we drinken  water : drinkbussen kunnen steeds bijgevuld worden met kraantjeswater
 • elke woensdag = fruitdag met appeltjes of peertjes van bij de plaatselijke fruitboer

We stimuleren kinderen en ouders op allerlei leuke manieren om:

 • met de fiets of te voet naar school te komen
 • we proberen , indien mogelijk , een schooluitstap met de fiets te doen