Bereikbaarheid

Met de fiets

In het kader van ons project "duurzaam naar school" is er door de gemeente (in samenwerking met Mobiel 21) een nieuwe schoolroutekaart gemaakt.
We willen de kinderen motiveren om op een milieuvriendelijke en veilige manier naar school te komen.
Het is belangrijk dat ze de veiligste weg/route kiezen.  Deze kaart geeft een overzicht van de veiligste wegen van en naar school (en naar andere plaatsen in de gemeente).
Je kan een exemplaar verkrijgen op het gemeentehuis of klik hier om de digitale versie te zien.

Met de auto

Als je straks in de auto stapt, doe dan zoals ons en klik je gordel vast!

 

Met de schoolbus

Op vraag worden de leerlingen aan huis opgehaald en teruggebracht met de schoolbus.  Het leerlingenvervoer is een organisatie van het gemeentebestuur en op elke bus is toezicht voorzien.  Het parcours van de schoolbus blijft binnen de gemeentegrenzen en is in onderling overleg met de chauffeurs, directie en gemeentebestuur vastgelegd.

De chauffeur is te bereiken op het nummer 0478/47 32 52

Prijzen schoolbus
De voorgeschreven prijzen zoals voorzien in de overeenkomst met "De Lijn" worden strikt nageleefd.

 • per rit: €3
 • per maand: €33
 • per trimester: €80
 • jaarabonnement: €212

Kortingen

 • 2de kind -20%
 • 3de kind gratis
 • kleuters reizen gratis

Opmerking

 • De chauffeur, Hubert en de begeleidster, Tessa, staan in voor de veiligheid van de kinderen van bij het instappen tot bij het uitstappen;
 • De begeleidster blijft op de bus;
 • De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind 's morgens is opgestapt en zodra het kind 's avonds is uitgestapt;
 • Kinderen waarvan de ouders hen niet opwachten aan de afstapplaats worden terug meegenomen naar school en worden naar de kinderopvang gebracht tenzij de ouders bij ondertekende verklaring meedelen dat hun kind alleen van de bushalte naar huis mag gaan (deze ondertekende verklaring wordt aan de chauffeur gegeven);
 • Omwille van de veiligheid zal het in- en uitstappen zo weinig mogelijk tijd in beslag nemen;
 • De leerlingen staan 's morgens klaar aan de opstapplaats, de chauffeur zal onmiddellijk doorrijden als er niemand staat te wachten;
 • Op de bus gedragen de leeringen zich behoorlijk;
  • Op je gekozen plaats blijven zitten;
  • Geen plagerijen, duwen van vrienden of luidruchtig praten;
  • Niemand hinderen bij het op- en afstappen;
  • Niet eten of snoepen op de bus;
  • De schooltas plaats ik op de vloer, zo dicht mogelijk bij mij.
Onze school > Bereikbaarheid