Covid-flyer voor de ouders

Nieuws van het fietsadviescentrum

Vorig schooljaar deden we een inzamelactie ten voordele van het fietsadviescentrum in Pellenberg. Onze kinderen kregen les over de werking vanhet centrum en leerden de kneepjes van het vak. Er werd soep verkocht en de leerlingen liepen ongelooflijk veel rondjes om geld in te zamelen. Dankzij al die inspanningen werden er drie elektrische fietsen aangekocht voor het fietsadviescentrum.

Inschrijven
Kinderen °2019 kunnen ingschreven worden vanaf september 2020

 


 
       
 

 

De leerlingenraad " De bende van 3212"

"De bende van 3212"

 

 

 Verslag 1

Verslag 2 

Verslag 3

 

 

 

 

 

 

Zie hier onze stripbak , dank u aan Jarne en zijn peter voor het realiseren van de stripbak.

 

 

Omdat we leerlingenparticipatie belangrijk vinden , gaan we vanaf dit schooljaar van start met een leerlingenraad.

Zo een raad schept de mogelijkheden om te komen tot een constructieve wisselwerking tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten, directie , poetspersoneel en andere participanten. De directeur en de beleidsmedewerker zitten de maandelijkse vergaderingen voor en zorgen voor een uitnodiging en een verslag , dit in samenwerking met de leden.

Vanaf het vierde leerjaar worden verkiezingen gehouden. De leerlingen stellen zich vrijwillig kandidaat om hun klasgroep te vertegenwoordigen in de leerlingenraad.De leerlingen van elke klas kiezen vervolgens in het begin van het schooljaar anoniem 2 vertegenwoordigers uit de kandidatenlijst van hun klas. Diegene die als eerste en tweede grangschikt zijn , zullen gedurende een schooljaar in de raad zetelen.

Om iedereen kansen te geven, worden er jaarlijks verkiezigingen gehouden pet klas. In de leerlingenraad mogen de kinderen suggesties doen, ideeën spuien , activiteiten en projecten voorstellen, hun mening over bepaalde schoolitems uiten, vragen stellen,.....De leerlingen uit de raad zijn op hun beurt een klankbord voor hun klasgenoten. Zij geven feedback over de besprekingen en polsen binnen de klas naar de mening van anderen. Op die manier trachten we alle kinderen te bereiken, leren leerlingen opkomen voor hun mening  en leren ze deze op een aanvaardbare manier uiten.


 

Wie is wie? > De leerlingenraad