Prettige vakantie

Nieuws van het fietsadviescentrum
Vorig schooljaar deden we een inzamelactie ten voordele van het fietsadviescentrum in Pellenberg. Onze kinderen kregen les over de werking vanhet centrum en leerden de kneepjes van het vak. Er werd soep verkocht en de leerlingen liepen ongelooflijk veel rondjes om geld in te zamelen. Dankzij al die inspanningen werden er drie elektrische fietsen aangekocht voor het fietsadviescentrum.

Inschrijven
Kinderen °2018 kunnen nu ingeschreven worden voor het schooljaar 2020-2021.
Wees er tijdig bij!

 


 
       
 

 

Extra muros

Extra - murosactiviteiten

Woensdag 11 maart 2020:

"Onze sneeuwklassers zijn heel goed aangekomen !"

Dat is de officiële naam voor sport - sneeuwklassen.  Het is de bedoeling van "buitenshuis en buitenschools" aan geïntegreerd en stimulerend groepswerk te doen.

Er wordt steeds getracht iedereen te laten deelnemen.  De kostprijs wordt zo laag mogelijk gehouden.
 

2-4 oktober 2019: Het 4de leerjaar op sport - en cultuurklassen naar Brugge

Enkele sfeerbeeldjes

                      

10-18 maart 2020 : het 6de leerjaar vertrekt op sneeuwklassen naar Leysin

Onze school > Extra muros