Covid-flyer voor de ouders

Nieuws van het fietsadviescentrum

Vorig schooljaar deden we een inzamelactie ten voordele van het fietsadviescentrum in Pellenberg. Onze kinderen kregen les over de werking vanhet centrum en leerden de kneepjes van het vak. Er werd soep verkocht en de leerlingen liepen ongelooflijk veel rondjes om geld in te zamelen. Dankzij al die inspanningen werden er drie elektrische fietsen aangekocht voor het fietsadviescentrum.

Inschrijven
Kinderen °2019 kunnen ingschreven worden vanaf september 2020

 


 
       
 

 

Extra muros

Extra - murosactiviteiten

23 tot 25 september 2020

Het 4de leerjaar op sport - en cultuurklassen naar Brugge

Enkele sfeerbeeldjes 

13 januari tot 21 januari  2021

L6 op sneeuwklassen naar Leysin


Dat is de officiële naam voor sport - sneeuwklassen.  Het is de bedoeling van "buitenshuis en buitenschools" aan geïntegreerd en stimulerend groepswerk te doen.

Er wordt steeds getracht iedereen te laten deelnemen.  De kostprijs wordt zo laag mogelijk gehouden.
 


                      

Onze school > Extra muros