Prettige vakantie

Nieuws van het fietsadviescentrum
Vorig schooljaar deden we een inzamelactie ten voordele van het fietsadviescentrum in Pellenberg. Onze kinderen kregen les over de werking vanhet centrum en leerden de kneepjes van het vak. Er werd soep verkocht en de leerlingen liepen ongelooflijk veel rondjes om geld in te zamelen. Dankzij al die inspanningen werden er drie elektrische fietsen aangekocht voor het fietsadviescentrum.

Inschrijven
Kinderen °2018 kunnen nu ingeschreven worden voor het schooljaar 2020-2021.
Wees er tijdig bij!

 


 
       
 

 

Godsdienst bij Meester Willem

Welkom op de blog van katholieke godsdienst!

Contact: willem.wynants@gbslubbeek.be
Dit mailadres wordt 2X per week gelezen.

 

 

 

Hier ben ik met een tweede update dit schooljaar.

In alle klassen zal in meerdere of mindere mate aandacht gegeven worden aan de kerkelijke feestdagen Allerheiligen en Allerzielen. 

Voorts starten er nieuwe thema's in alle klassen.

In de eerste graad werken we rond 'uitkijken naar'. Er staan immers verschillende leuke feesten voor de kinderen in het vooruitzicht. Onder andere Sinterklaas, de Advent, Kerstmis... 

In het derde staan we wat langer stil rond de verschillende soorten verdriet die we kennen. Door verschillende luisteroefeningen en belevingen leren we van elkaar hoe we kunnen omgaan met verlies, pijn, ... 

In het vierde leerjaar werken we rond het thema 'S.O.S. conflicten'. We leren omgaan met verschillende soorten conflicten en leren er 1 te herkennen. 

'Veel geluk' is de titel van het thema in het vijfde. Vertellen aan elkaar over wat ons en andere mensen gelukkig maakt.

Ten slotte kijken we in het zesde een beetje achter de schermen. Veel mensen hebben fantastische prestaties geleverd en komen in de spotlights terecht. Met dit thema willen we aandacht geven aan de mensen die er voor zorgen dat deze sterren in staat zijn om hun prestaties te leveren. "Dankzij de drager" zal het thema heten.

Voor we het weten zal De Advent al voor de deur staan en kan stilaan de kerstdecoratie bovengehaald worden :-)

Tot de volgende keer,

 

Meester Willem

Na enkele technische problemen kan ik eindelijk mijn blog aanvullen en jullie informeren over het reilen en zeilen van de godsdienstklas.

Hieronder kan u een overzicht per klas vinden waar we reeds aan gewerkt hebben en nog zullen werken de komende weken.

Eerste leerjaar:

Alles staat in het teken van 'verwelkoming' en zich 'geborgen voelen'. Ik probeer de kinderen zoveel mogelijk 'thuis' te laten voelen in de klas. Ze zijn natuurlijk nog erg jong en daarom zien de lessen er voor hen anders uit. Ik voorzie voldoende momenten waarin de kinderen vrij op ontdekking kunnen gaan in de verschillende hoeken van mijn klas. Om u een voorbeeld te geven: Het centrale Bijbelverhaal waar we rond werken is 'De goede herder'. Samen keken we naar een kort filmfragment over een echte herder.
Terug in de klas gingen we verder op ontdekking. In een ontdekdoos kwamen de kinderen allerlei voorwerpen tegen die met schapen en herders te maken. In een andere hoek konden de leerlingen het verhaal van de goede herder naspelen met behulp van verkleedkleren en attributen.
Terwijl de kinderen per drie aan de computer het filmpje nog eens rustig konden bekijken maakten sommige anderen verjaardagskaartjes!
Deze bewaar ik in ons 'hartendoosje' en telkens er iemand jarig is, mag die een kaartje kiezen.
We werken ook aan een klasdagboek. Hierin zullen we gaandeweg meer in schrijven, kleven en tekenen.

Stilletjesaan komen meer verhalen en gebruiken aan bod. "In de klas daar is het fijn vrienden van elkaar te zijn" is het centrale themalied.

Het tweede leerjaar:

'Fonkelen' en 'schitteren'! Waar ben ik goed in? Onze klaspop Fonkel legt ons het verschil uit. We heten elkaar elke les welkom en vertellen hoe we ons vandaag voelen.

Fonkeltje helpt ons om wegwijs te geraken in de brede waaier van gevoelens.

Voor het derde leerjaar:

"Aardig Anders" is het centrale thema. We leren onze verschillen en gelijkenissen kennen a.d.h.v. interactieve opdrachten. Gaandeweg is het de bedoeling om meer respect voor elkaar op te kunnen brengen en om te verklaren waarom mensen op een bepaalde manier reageren op 'anders-zijn'.
We zullen het ook over vooroordelen hebben en etiketten kleven op mensen. Hiervoor gaan we o.a. naar korte filmpjes kijken van vb. talentenshows waar mensen een act brengen die niet verwacht werd. Dit hadden de juryleden niet zien aankomen!!
Het themalied 'Aardig Anders' is een absolute meezinger. Vind ik leuk! ;-)
We kijken verder ook naar hoe Jezus omging met verschillen en hiermee een voorbeeld wou zijn voor anderen.

In het vierde leerjaar vragen we ons af of er meer aan de hand is. We leerden over de begrippen 'figuurlijk' en 'letterlijk'. We leren dat de wereld vol zit van symbolen en rituelen. Gaandeweg proberen we hun betekenis te achterhalen en waarom mensen ze belangrijk vinden.

We leren over de kracht en de symboliek van de heilige sacramenten zoals het doopsel, communie, de eucharistie, de ziekenzalving en het huwelijk.

Voor het vijfde leerjaar:

Ons eerste thema is 'Dromen'. We vertellen aan elkaar onze dromen en maken daarbij een verschil tussen hebdromen, hartendromen en toverdromen.
De rode draad doorheen het thema zal gaan rond een droom van Jezus nl. het koninkrijk van God op Aarde. Dit is een erg moeilijk begrip om uit te leggen, maar gelukkig leerden we veel verhalen die ons een glimp kunnen geven van deze droom. Het eerste verhaal gaat over een rijke koopman die alles verkoopt voor die ene kostbare parel. Een tweede beeld dat vaak terugkomt is het 'aan tafel gaan'. Jezus zat met mensen van allerlei slag aan tafel. Dit werd hem niet altijd in dank afgenomen, zelfs niet door Zijn eigen leerlingen. Toch wou Hij ons daar iets mee duidelijk maken... Als laatste verhaal breng ik de parabel van 'Het mosterdzaadje' aan.

 

Het zesde leerjaar:

In welke 'groep' hoor ik thuis?
We gaan op ontdekking waarom mensen tot groepen behoren en tot dewelke. Gaandeweg wil ik ook spelenderwijs de groepsgeest binnen de klas aanscherpen... Van 'troep tot groep' zeg maar.
We lezen verschillende getuigenissen van mensen van verschillende leeftijden en blikken al vooruit naar het middelbaar.
hoe gedraag ik me in groep? Hoe maak ik kennis in een nieuwe groep? enz.

Ook nemen we de grote groep Christenen van over de hele wereld onder de loep. Een stukje geschiedenis dus.

Andere godsdiensten als het Jodendom, Islam, Protestanten en Anglicanen komen aan bod. Enkele belangrijke figuren doorheen deze rijke geschiedenis kleuren onze lessen.

Zo, hopelijk heb ik u hier voldoende mee geïnformeerd en kunnen we er de komende maanden tegen aan gaan.

Voor verdere vragen en inlichtingen staat mijn deur steeds open.

groetjes,

Meester Willem

Na enkele technische problemen kan ik eindelijk mijn blog aanvullen en jullie informeren over het reilen en zeilen van de godsdienstklas.

Hieronder kan u een overzicht per klas vinden waar we reeds aan gewerkt hebben en nog zullen werken de komende weken.

Eerste leerjaar:

Alles staat in het teken van 'verwelkoming' en zich 'geborgen voelen'. Ik probeer de kinderen zoveel mogelijk 'thuis' te laten voelen in de klas. Ze zijn natuurlijk nog erg jong en daarom zien de lessen er voor hen anders uit. Ik voorzie voldoende momenten waarin de kinderen vrij op ontdekking kunnen gaan in de verschillende hoeken van mijn klas. Om u een voorbeeld te geven: Het centrale Bijbelverhaal waar we rond werken is 'De goede herder'. Samen keken we naar een kort filmfragment over een echte herder.
Terug in de klas gingen we verder op ontdekking. In een ontdekdoos kwamen de kinderen allerlei voorwerpen tegen die met schapen en herders te maken. In een andere hoek konden de leerlingen het verhaal van de goede herder naspelen met behulp van verkleedkleren en attributen.
Terwijl de kinderen per drie aan de computer het filmpje nog eens rustig konden bekijken maakten sommige anderen verjaardagskaartjes!
Deze bewaar ik in ons 'hartendoosje' en telkens er iemand jarig is, mag die een kaartje kiezen.
We werken ook aan een klasdagboek. Hierin zullen we gaandeweg meer in schrijven, kleven en tekenen.

Stilletjesaan komen meer verhalen en gebruiken aan bod. "In de klas daar is het fijn vrienden van elkaar te zijn" is het centrale themalied.

Het tweede leerjaar:

'Fonkelen' en 'schitteren'! Waar ben ik goed in? Onze klaspop Fonkel legt ons het verschil uit. We heten elkaar elke les welkom en vertellen hoe we ons vandaag voelen.

Fonkeltje helpt ons om wegwijs te geraken in de brede waaier van gevoelens.

Voor het derde leerjaar:

"Aardig Anders" is het centrale thema. We leren onze verschillen en gelijkenissen kennen a.d.h.v. interactieve opdrachten. Gaandeweg is het de bedoeling om meer respect voor elkaar op te kunnen brengen en om te verklaren waarom mensen op een bepaalde manier reageren op 'anders-zijn'.
We zullen het ook over vooroordelen hebben en etiketten kleven op mensen. Hiervoor gaan we o.a. naar korte filmpjes kijken van vb. talentenshows waar mensen een act brengen die niet verwacht werd. Dit hadden de juryleden niet zien aankomen!!
Het themalied 'Aardig Anders' is een absolute meezinger. Vind ik leuk! ;-)
We kijken verder ook naar hoe Jezus omging met verschillen en hiermee een voorbeeld wou zijn voor anderen.

In het vierde leerjaar vragen we ons af of er meer aan de hand is. We leerden over de begrippen 'figuurlijk' en 'letterlijk'. We leren dat de wereld vol zit van symbolen en rituelen. Gaandeweg proberen we hun betekenis te achterhalen en waarom mensen ze belangrijk vinden.

We leren over de kracht en de symboliek van de heilige sacramenten zoals het doopsel, communie, de eucharistie, de ziekenzalving en het huwelijk.

Voor het vijfde leerjaar:

Ons eerste thema is 'Dromen'. We vertellen aan elkaar onze dromen en maken daarbij een verschil tussen hebdromen, hartendromen en toverdromen.
De rode draad doorheen het thema zal gaan rond een droom van Jezus nl. het koninkrijk van God op Aarde. Dit is een erg moeilijk begrip om uit te leggen, maar gelukkig leerden we veel verhalen die ons een glimp kunnen geven van deze droom. Het eerste verhaal gaat over een rijke koopman die alles verkoopt voor die ene kostbare parel. Een tweede beeld dat vaak terugkomt is het 'aan tafel gaan'. Jezus zat met mensen van allerlei slag aan tafel. Dit werd hem niet altijd in dank afgenomen, zelfs niet door Zijn eigen leerlingen. Toch wou Hij ons daar iets mee duidelijk maken... Als laatste verhaal breng ik de parabel van 'Het mosterdzaadje' aan.

 

Het zesde leerjaar:

In welke 'groep' hoor ik thuis?
We gaan op ontdekking waarom mensen tot groepen behoren en tot dewelke. Gaandeweg wil ik ook spelenderwijs de groepsgeest binnen de klas aanscherpen... Van 'troep tot groep' zeg maar.
We lezen verschillende getuigenissen van mensen van verschillende leeftijden en blikken al vooruit naar het middelbaar.
hoe gedraag ik me in groep? Hoe maak ik kennis in een nieuwe groep? enz.

Ook nemen we de grote groep Christenen van over de hele wereld onder de loep. Een stukje geschiedenis dus.

Andere godsdiensten als het Jodendom, Islam, Protestanten en Anglicanen komen aan bod. Enkele belangrijke figuren doorheen deze rijke geschiedenis kleuren onze lessen.

Zo, hopelijk heb ik u hier voldoende mee geïnformeerd en kunnen we er de komende maanden tegen aan gaan.

Voor verdere vragen en inlichtingen staat mijn deur steeds open.

groetjes,

Meester Willem

Welkom op de godsdienstblog. Binnenkort leest u hier meer over de lessen van Meester Willem! Groetjes!
Klassen > Lagere school > Godsdienst bij Meester Willem