Kiva op onze school

De directie, het schoolteam, de ouderraad en het oudercomité hebben hier samen voor gekozen. We vinden het immers belangrijk dat elk kind en elke leerling zich goed voelt op onze school. En dit van de kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.

Om die reden doen we er als schoolteam alles aan om een fijne leer- en speelomgeving tot stand te brengen,  in de klas maar ook daarbuiten. Samen zetten we ons in voor een fijne sfeer, voor leuke contacten met en tussen onze leerlingen maar ook met jullie, ouders.

Pestgedrag hoort niet thuis in onze school . De KiVa-lessen moedigen onze leerlingen aan om pesten niet te steunen, te praten over hun gevoelens, rekening te leren houden met anderen, verantwoordelijkheid op te nemen als er wat fout loopt. 

De wekelijkse KiVa-lessen zetten de leerlingen  op weg om pestgedrag beter te begrijpen en er gepast op te reageren. Onderzoek toont aan dat deze aanpak werkt!

Het is belangrijk dat kinderen ook van jullie horen  dat pesten niet thuishoort in een fijne groep of klas. Maak duidelijk welk gedrag en welke houding jullie als ouders op prijs stellen en probeer er zelf ook model voor te staan.

Meer informatie over de werkwijze van KiVa kan u terugvinden op de website van KiVa: https://www.kivaschool.be/

Bij vragen kan u steeds terecht bij iemand van het KiVa-kernteam. 

Sofie Kaerts

Leerkracht 2de leerjaar + KiVa-verantwoordelijke

Anja Boogaerts

Leerkracht 3de leerjaar + pedagogisch ondersteuner

Inge Cortoos

Leerkracht 3de leerjaar

Willem Wynants

Leerkracht Katholieke godsdienst

Sophie Decoen

Leerkracht eerste kleuterklas

Mia Roskams

Leerkracht derde kleuterklas        

Kristien Clits

Directie

 

Terug naar de KiVa startpagina

Goed om weten > KiVa > Kiva op onze school