Prettige vakantie

Nieuws van het fietsadviescentrum
Vorig schooljaar deden we een inzamelactie ten voordele van het fietsadviescentrum in Pellenberg. Onze kinderen kregen les over de werking vanhet centrum en leerden de kneepjes van het vak. Er werd soep verkocht en de leerlingen liepen ongelooflijk veel rondjes om geld in te zamelen. Dankzij al die inspanningen werden er drie elektrische fietsen aangekocht voor het fietsadviescentrum.

Inschrijven
Kinderen °2018 kunnen nu ingeschreven worden voor het schooljaar 2020-2021.
Wees er tijdig bij!

 


 
       
 

 

Kleuterklassen

Onze kleuterschool telt momenteel 5 klassen.
Als je op de naam van de klas klikt, krijg je de klasblog en een foto van de juf te zien.

Wat doen we in de kleuterklas?
In de laagste kleuterklassen maken de kleuters kennis met materialen en basistechnieken in een systeem van afwisselende opdrachten, spelletjes en vrij kleuterinitiatief.

De aandacht in de hoogste kleuterklassen gaat uit naar het bevorderen van de motoriek, voorbereidend lezen, schrijven en rekenen.

Voor het eerst naar de kleuterschool, het is een grote stap.
Wanneer je hiernaast op 'voor het eerst naar school' klikt, zie je een heleboel tips van de juf.
Je kan er ook kennismaken met klaspop Jules.