Prettige vakantie

Nieuws van het fietsadviescentrum
Vorig schooljaar deden we een inzamelactie ten voordele van het fietsadviescentrum in Pellenberg. Onze kinderen kregen les over de werking vanhet centrum en leerden de kneepjes van het vak. Er werd soep verkocht en de leerlingen liepen ongelooflijk veel rondjes om geld in te zamelen. Dankzij al die inspanningen werden er drie elektrische fietsen aangekocht voor het fietsadviescentrum.

Inschrijven
Kinderen °2018 kunnen nu ingeschreven worden voor het schooljaar 2020-2021.
Wees er tijdig bij!

 


 
       
 

 

Muzische dagen

We organiseren elke maand een muzische dag, waarop we rond één of meerdere van deze domeinen werken.Dit betekent concreet dat we vooral aandacht gaan besteden aan muziek en zang, drama en toneel, beweging , dans en ritme.

Heb jij een talent dat past in één van deze kadertjes? heb jij zin om dat met ons te delen en ons te begeleiden tijdens één van deze muzische dagen? Geef ons dan zeker een seintje via mail aan de klasleerkracht of aan de directie.

De data van onze muzische dagen zijn
22 oktober - 19 november - 14 januari - 11 februari - 31 maart - 19 mei