Covid-flyer voor de ouders

Nieuws van het fietsadviescentrum

Vorig schooljaar deden we een inzamelactie ten voordele van het fietsadviescentrum in Pellenberg. Onze kinderen kregen les over de werking vanhet centrum en leerden de kneepjes van het vak. Er werd soep verkocht en de leerlingen liepen ongelooflijk veel rondjes om geld in te zamelen. Dankzij al die inspanningen werden er drie elektrische fietsen aangekocht voor het fietsadviescentrum.

Inschrijven
Kinderen °2019 kunnen ingschreven worden vanaf september 2020

 


 
       
 

 

Schoolraad

De schoolraad is een verkozen overlegorgaan dat is samengesteld uit afgevaardigden van de ouders, de leerkrachten en eventueel gecoöpteerde leden van de plaatselijke gemeenschap.  De raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minstens drie maal per jaar.

In de raad wordt het algemeen beleid van de school besproken.  Het is eigenlijk de officiële, wettelijke uiting van de intense samenwerking tussen deze groepen die samen het schoolgebeuren waarmaken.

De beide gemeentescholen van Lubbeek (Pellenberg en Linden-Binkom) zijn vertegenwoordigd in één schoolraad.

Samenstelling

Voorzitter: Kim Peeters

Secretaris: secretariaatsmedewerker: Ann Van De Weyer - Amy Van Goethem- Lize 

Leerkrachten:

  • GBS Pellenberg:Willem Wynants  (plaatsvervanger: Lieven Gevaert
  • GBS Binkom: Kim Peeters
  • GBS Linden: Evelien Christiaens ( plaatsvervanger )

Ouders:

  • GBS Pellenberg: Karen Crabbé
  • GBS Binkom: 
  • GBS Linden: Ine Taccoen

 

Adviserend

Directies:

  • Kristien Clits
  • Karin Bunckens
  • An Courant

Schoolbestuur:

  • An Wouters, schepen van onderwijs

Verslagen schoolraad

 

Wie is wie? > Schoolraad