Schoolraad

De schoolraad is een verkozen overlegorgaan dat is samengesteld uit afgevaardigden van de ouders, de leerkrachten en eventueel gecoöpteerde leden van de plaatselijke gemeenschap.  De raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minstens drie maal per jaar.

In de raad wordt het algemeen beleid van de school besproken.  Het is eigenlijk de officiële, wettelijke uiting van de intense samenwerking tussen deze groepen die samen het schoolgebeuren waarmaken.

De beide gemeentescholen van Lubbeek (Pellenberg en Linden-Binkom) zijn vertegenwoordigd in één schoolraad.

Samenstelling

Voorzitter: Kim Peeters

Secretaris: secretariaatsmedewerker: Ann Van De Weyer - Amy Van Goethem- Lize Everaerts

Leerkrachten:

 • GBS De STip Binkom: Kim Peeters ( plaatsvervanger: Steffi Smeys)
 • GBS De STip Linden: Liesbet Verheyden ( plaatsvervanger Sabina Moreau)
 • GBS School 3212 Pellenberg: Willem Wynants ( plaatsvervanger Lieven Gevaert)

Ouders:

 • GBS Pellenberg: Thomas Beckers (Pieter Wijnhoven plaatsvervanger)
 • GBS De STip Binkom: Tommy Swijns ( plaatsvervanger Tom Lamproye )
 • GBS De STip Linden: Ine Taccoen (plaatsvervanger Nick Stassens)

 

Gecoöpteerde leden

 • Serge Vanschoolandt (OCMW Lubbeek- gecoöpteerd lid)
 • Mia Ulens ( parochiewerking Binkom- gecoöpteerd lid)
 • Erik Azijn  (MOEV- gecoöpteerd lid )

Adviserend

Directies:

 • Kristien Clits
 • Karin Bunckens
 • An Courant

Schoolbestuur:

 • An Wouters, schepen van onderwijs

Verslagen schoolraad

 

Wie is wie? > Schoolraad