Schoolraad

De schoolraad is een verkozen overlegorgaan dat is samengesteld uit afgevaardigden van de ouders, de leerkrachten en eventueel gecoöpteerde leden van de plaatselijke gemeenschap.  De raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minstens drie maal per jaar.

In de raad wordt het algemeen beleid van de school besproken.  Het is eigenlijk de officiële, wettelijke uiting van de intense samenwerking tussen deze groepen die samen het schoolgebeuren waarmaken.

De beide gemeentescholen van Lubbeek (Pellenberg en Linden-Binkom) zijn vertegenwoordigd in één schoolraad.

Samenstelling

Voorzitter: Kim Peeters

Secretaris: secretariaatsmedewerker: Ann Van De Weyer - Amy Van Goethem- Lize 

Leerkrachten:

  • GBS Pellenberg:Willem Wynants  (plaatsvervanger: Lieven Gevaert
  • GBS Binkom: Kim Peeters
  • GBS Linden: Evelien Christiaens ( plaatsvervanger )

Ouders:

  • GBS Pellenberg: Karen Crabbé
  • GBS Binkom: 
  • GBS Linden: Ine Taccoen

 

Adviserend

Directies:

  • Kristien Clits
  • Karin Bunckens
  • An Courant

Schoolbestuur:

  • An Wouters, schepen van onderwijs

Verslagen schoolraad

 

Wie is wie? > Schoolraad