Een vlotte start

 

1) Een goede boekentas:

 • eentje die je peuter zelf kan open en dichtdoen.  
 • een ruime handige boekentas is belangrijk.
 • test of het tasje nog makkelijk sluit als alles erin zit.
  Puzzelen tot alles past kost veel tijd en is voor niemand leuk.
 • zet vanaf dag 1 duidelijk zijn/haar naam erop.

 

 

2) Je kindje voorbereiden:

 • er zijn 5 (digitale - corona) openklasmomenten.  Je kan er vragen stellen, kennismaken met de juf, al eens spelen in de klas met mama of papa erbij.
 • oefen al eens samen om de boekentas dicht te doen, de jas aan te doen. Laat hem/haar al eens drinken uit de drinkbus/ eten uit de brooddoos.
 • zindelijk zijn en zindelijk worden.  Meer info via 'op het potje' in het menu hiernaast.

3) Afscheid nemen kan je leren:

 • we nemen afscheid bij de juf aan de schoolpoort.  Dat is duidelijk voor iedereen. 
 • ontspan je en wees vriendelijk. Toon je eigen verdriet niet.
 • wacht op een rustig moment en hou het tot dan luchtig en fijn.
 • ga niet stiekem weg en hou het moment van afscheid kort: een kusje/knuffel/veel plezier/tot straks... is al voldoende. 
 • vertel op voorhand duidelijk aan je kindje wie het komt ophalen. Blijft hij/zij eten op school/ gaat het naar de naschoolse opvang. Breng de juf via het heen - en weermapje op de hoogte.
 • mag een tutje of knuffel? Vraag hierover meer informatie op het openklasmoment.

4) Toch verdriet?

 • vaste structuur is belangrijk: een rustig ochtendritueel, op tijd komen...
 • duidelijkheid biedt veiligheid en rust
 • een juf zal je kindje helpen / soms helpt het ook als een vriendje van de klas een handje komt geven
 • bij bijna alle huilertjes gaat het zo: van zodra mama of papa weg is, zijn de traantjes ook weg.
 • in de klas zullen we hier ook over vertellen

De juf zal open en eerlijk vertellen over de momenten na het afscheid en indien nodig samen een ritueeltje, aangepast aan je kapoen, bespreken.

5) In de klas leren we:

 • oog krijgen voor anderen
 • samen spelen, samen delen en omgaan met de emoties die daarbij komen kijken
 • afspraken naleven in groep
 • zelfredzaam worden en hulp vragen waar nodig
 • speelgoed uithalen en opbergen op de juiste plaats
 • naar anderen luisteren en zelf iets vertellen
 • beurt afwachten
 • taalvaardiger worden
 • opdrachten begrijpen en uitvoeren
 • experimenteren en exploreren 
 • en vooral ook: zijn wie je bent, doen wat je doet. Als het jou blij maakt, dan is het goed! 

6) Hoe weet ik wat er op school gebeurt?

 • je peuter zal misschien niet vertellen wat het de hele dag heeft gedaan. Heb hier begrip voor. Hij zal wel weten wat er gebeurd is, maar het is te veel om op te noemen. Ook zijn denken en taal zijn hier nog niet genoeg voor ontwikkeld.
 • online nieuwsbrief elk weekend via het ouderplatform

8) Ken je klaspop Jules al?

Aanmelden & inschrijven > Een vlotte start