Wat als er gepest wordt op onze school?

KiVa-maatregelen op school: Wat als er gepest wordt op onze school?

Melding van pestgedrag

Leerkrachten, ouders en leerlingen kunnen pestgevallen melden bij het KiVa-kernteam.  Als het kernteam een melding van pesten ontvangt, wordt eerst uitgezocht of het daadwerkelijk om pesten gaat.

Gesprekken

Wanneer er sprake blijkt te zijn van een pestsituatie, spreken 2 leden van het KiVa-kernteam eerst afzonderlijk met het slachtoffer. Daarna komt iedereen die aan het pesten heeft meegedaan op gesprek bij het kernteam.  Er worden afspraken gemaakt over hoe ze hun gedrag gaan veranderen, zodat de situatie voor het slachtoffer verbetert. Daarna komen er ook kinderen op gesprek die niet aan het pesten hebben meegedaan, maar wel een belangrijke rol kunnen spelen om het probleem op te lossen. Dit noemt de steungroep. Op deze gesprekken volgt altijd een tweede gesprek om er zeker van te zijn dat het pesten daadwerkelijk gestopt is.

In eerste instantie zullen de gesprekken worden gevoerd met de kinderen.  Ouders van gepeste kinderen zullen door het KiVa-kernteam geïnformeerd worden. Ook de ouders van pesters zullen op de hoogte gesteld worden.  In sommige gevallen kunt u uitgenodigd worden voor een gesprek op school.

Terug naar de KiVa startpagina

Goed om weten > KiVa > Wat als er gepest wordt op onze school?