Zedenleer bij Juf Sofie

 

Contact: sofie.bergs@gbslubbeek.be
Dit mailadres wordt 2X per week gelezen.

 

 

Wat is NCZ?

 

Het vak niet-confessionele zedenleer is een levensbeschouwelijk vak. Dat wil zeggen dat het aansluit bij een levensbeschouwing, een manier om naar het leven te kijken en in het leven te staan. De levensbeschouwing die bij dit vak hoort is het vrijzinnig humanisme.

In de lessen zedenleer denken we na over wat goed en slecht is en hoe we in dit leven goed kunnen zijn voor anderen en onszelf. We stimuleren leerlingen om een eigen wereld- en mensbeeld op te bouwen en hun eigen moraal te ontwikkelen met respect voor de rechten van de mens.

Niet confessioneel (=niet godsdienstig) wil zeggen dat we daarbij geen god nodig hebben. We denken zelf na over wat ‘goed’ voor ons betekent en we geloven niet in heilige boeken die ons vertellen wat we moeten doen en laten. We maken gebruik van wetenschappelijke gegevens, eigen ervaringen, inspirerende verhalen en teksten,… Om dit te bereiken organiseren we in de klas onder meer discussies en filosofische gesprekken. De leerkracht treedt hier op als gespreksleider en begeleider. We zetten leerlingen aan om hun eigen mening te vormen en open te blijven staan voor nieuwe ideeën. We streven ernaar om leerlingen vrij en zelfstandig te leren denken en handelen.

Belangrijke onderwerpen die tijdens de lessen regelmatig aan bod komen zijn: vriendschap, respect, kinderrechten, respect voor dieren, actualiteit, diversiteit, familie, creativiteit, gevoelens, leren argumenteren andere levensbeschouwingen,…

Ieder schooljaar doen we ook 1 of 2 interlevensbeschouwelijke projecten. Alle leerkrachten levensbeschouwing kiezen 1 onderwerp dat ze samen verder uitwerken. De leerlingen ervaren hoe de anderen dit onderwerp bekijken vanuit hun overtuiging.

Verder vieren we in het 1ste leerjaar het lentefeest, en in het 6de leerjaar het feest vrijzinnige jeugd. Tijdens deze feesten vieren we het opgroeien van de kinderen, de eerste stappen naar volwassenheid. Deelname aan deze feesten is geheel vrijblijvend.

 

 

 

Belangrijke waarden van het vrijzinnig humanisme:

 

Zingeving en zelfbeschikking

Het recht op zelfbeschikking is een fundamenteel gegeven. Vrijzinnig humanisten maken zelf hun keuzes. Maar zij doen dat met respect voor anderen en voor de omgeving. Zij handelen vrij, maar niet vrijblijvend en houden rekening met het belang van de samenleving, de natuur en toekomstige generaties.

Vrij onderzoek en kritisch denken

Eerst onderzoeken en nadenken en dan oordelen. Humanisten streven naar kennis en vormen hun mening op basis van vrij onderzoek, rationeel denken en kritisch argumenteren. Dogma’s en ‘geopenbaarde waarheden’ zijn geen bron van kennis of waarheid.

 

Samenleven in vrijheid, gelijkheid en solidariteit

Humanisten voeren de waarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit hoog in het vaandel. Zij willen verbinden, op basis van respect, dialoog en verdraagzaamheid.

 

 

Link naar leerplan NCZ lager onderwijs. Deze doelen worden behaald op het einde van de lagere school.

 

http://nczedenleer.be/pdf/leerplan_basisonderwijs.pdf

 

 

Feest Vrijzinnige Jeugd ( voor leerlingen van het 6e leerjaar) van 2019

 

https://www.youtube.com/watch?v=uSMieQtgi3I

 

 

Hopelijk heb ik jullie hiermee voldoende kunnen informeren.

 

 Heb je nog vragen? Twijfel dan niet om te mailen naar sofie.bergs@gbslubbeek.be.

 

 

juf Sofie

juf NC zedenleer.

 

 

 

 

 

 

Klassen > Lagere school > Zedenleer bij Juf Sofie